Psycho-Educatie

Psycho educatie

Psycho-educatie is een les/gesprek die informatie geeft over de stoornis met als doel om het kind, jongere, ouders, de school of de omgeving voorlichting te geven, handvatten om met de diagnose om te gaan en acceptatie van de diagnose.

De volgende methodieken worden gebruikt bij de psycho-educatie. Het gaat hierbij om maatwerk dus bij de intake, bekijk ik welke methodiek het beste past.

Onze Specialiteiten

Geef mij de 5 methodiek

Deze methodiek geeft inzicht in Autisme en geeft handvatten over welke aanpak passend is. Deze methodiek zet ik in op scholen bij het coachen van de ouders in de thuissituatie.

Autisme gesprekskaarten

De gesprekskaarten zet ik vooral in bij pubers tijdens een 1 op 1 begeleidingsmoment. Het is een middel om in gesprek te gaan over hun Autisme. Begrip en herkenning van hun Autisme zijn de belangrijkste pijlers tijdens dit gesprek.